Scotlands History

Aonadh nam Pàrlamaid 1707

Air 1 Chèitean 1707 reachdaich Pàrlamaid na h-Alba agus Pàrlamaid Shasainn Achd Pàrlamaid airson a dhol ma sgaoil còmhla agus Pàrlamaid aonaichte Rìoghachd Aonaichte Bhreatainn a chruthachadh.

Shuidheadh a' phàrlamaid ùr ann an Lùchairt Westminsteir, dachaigh seann Phàrlamaid Shasainn. Bhathar air feuchainn ri aonaidhean a dhèanamh roimhe seo, ach b' e seo a' chiad uair a bha taic gu leòr air gach taobh airson gun tachradh e.

Gu sìmplidh, bha na h-Albannaich a' cur feum air taic ionmhasail bho Shasainn, agus bha na Sasannaich airson a bhith cinnteach nach taghadh Alba monarc eadar-dhealaichte. Cha b' e, ge-tà, gluasad a chòrd ris a h-uile duine a bh' ann agus bha aca ri dèligeadh ri mòran thrioblaidean sa chiad dol-a-mach agus an dà bhuidheann de chleachdaidhean agus de dhualchasan air an aonachadh ann an aon phàrlamaid.

Sgrìobhadh Raibeart Burns gu h-iomraiteach mun luchd-pàrlamaid Albannach a bh' air an ainm a chur ri Achd an Aonaidh:

...O would, or I had seen the day
That Treason thus could sell us,
My auld grey head had lien in clay,
Wi' Bruce and loyal Wallace!
But pith and power, till my last hour,
I'll mak this declaration;
We're bought and sold for English gold-
Such a parcel of rogues in a nation!

B' e beachd Burns, agus beachd mòran Albannaich, gun deach luchd na pàrlamaid a bh' air an ainm a chur ris an Achd a cheannach le duais. Chaidh deichean de mhìltean notaichean a chur gu tuath mar ath-dhìol an àite na chailleadh luchd na pàrlamaid ri linn an aonaidh agus airson pheinnseanan.

Dh’fhosgladh Aonadh nam Parlamaid ann an 1707 na margaidean ann an dùthchannan a bha fo smachd Shasainn do mhalairt Albannach. Ann an ùine fhuair Alba seachad air call ionmhasail Sgeama Dharien Scheme agus rinn na h-Albannaich na b' urrainn dhaibh leis na cothroman a bha an t-aonadh a' tairgsinn dhaibh.


  • Old document beginning with the words, in ornate script, 'Articles of Union'
  • Detail of a thistle from the illustrations on the Act of the English Parliament ratifying the Treaty of Union
  • Old document dated Wednesday 27 November 1706, beginning with the words 'Prayers said. Rolls called.'

Brùth air an ìomhaigh airson dealbh nas motha fhaicinn.