Tha sinn ag obair air e-Stòras a thoirt thugaibh air innealan fòn.

Anns an eadar-ama, nach toir sibh sùil air an làrach-lìn air inneal tablet no air PC.

www.e-storas.com
Fàilte gu
e-Stòras ùr!
Erasmus
Duilleagan taic airson na faclan
Dè a’ Bhuaidh a bh’ aig Leasachadh
beatha le buaidh, Jamie Oliver
beatha le buaidh, Bob Geldof
beatha le buaidh, JK Rowling
beatha le buaidh, Ailig Fearghastan
beatha le buaidh, Roald Dahi
Facal
Fuaimean
Fiaclan Glan
A’ ghaoth mhòr fhuar
Deich Èisg Bheaga
Òrain na Cloinne Bige
An Sgeulachd Ghoirid
Là agus Oidhche
Santa Claus
Beathaichean
Tha Aonad Ioma Mheadhain Chomhairle nan Eilean Siar suidhichte taobh a-staigh Roinn Foghlam is Seirbheisean Chloinne. Tha e na amas dhan sgioba goireasan a chruthachadh airson sgoilearan a tha a' dol tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig trì diofar ìrean; fo-sgoil, bun-sgoil agus àrd-sgoil.

Cuir fios thugainnEvelyn : Manager
Alick : designer/developer
Martin : designer/developer
John : designer/developer
Fàilte gu
e-Stòras ùr!
Erasmus
Duilleagan taic airson na faclan
Dè a’ Bhuaidh a bh’ aig Leasachadh
beatha le buaidh, Jamie Oliver
beatha le buaidh, Bob Geldof
beatha le buaidh, JK Rowling
beatha le buaidh, Ailig Fearghastan
beatha le buaidh, Roald Dahi
Facal
Fuaimean
Fiaclan Glan
A’ ghaoth mhòr fhuar
Deich Èisg Bheaga
Òrain na Cloinne Bige
An Sgeulachd Ghoirid
Là agus Oidhche
Santa Claus
Beathaichean

mu dhéidhinn

Tha Aonad Ioma Mheadhain Chomhairle nan Eilean Siar suidhichte taobh a-staigh Roinn Foghlam is Seirbheisean Chloinne. Tha e na amas dhan sgioba goireasan a chruthachadh airson sgoilearan a tha a' dol tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig trì diofar ìrean; fo-sgoil, bun-sgoil agus àrd-sgoil.

Evelyn : Manager
Alick : designer/developer
Martin : designer/developer
John : designer/developer

Cuir fios thugainn

01851 706943

evelyn@gnes.net

Send an email to us